Er wordt zorg geboden voor lichte of zware verstandelijke handicap, al dan niet met ernstige gedragsproblemen of fysieke handicaps. Zorg wordt afgestemd op leeftijd, levensfase, mogelijkheden en wensen. Een deskundig team van: artsen, verpleegkundigen, gedragsdeskundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en andere specialisten begeleiden in het wonen, werken, leren en ontspannen, in de provincie Zuid-Holland.Het nieuwe zorgcomplex in Schiedam is een vervangende huisvesting van 3000 m3 BVO en omvat 54 zorgwoningen, bijbehorende gemeenschappelijke ruimten, keukens en openbare buitenruimten. In het kader van duurzaamheid, energiezuinigheid en flexibiliteit is in het ontwerp gekozen voor een gebouw met een massief houten constructie. Deze vorm van bouwen biedt een solide basis. TechTron kreeg de opdracht om de volledige elektrotechnische installatie uit te voeren.

Er moest een volledig nieuwe, moderne, elektrotechnische installatie komen waar zowel de cliënt als de medewerker gebruik van kan maken. Voor de uitvoering van de elektrotechnische installatie is gestuurd op halogeenvrije bekabeling. Dit is beter voor mens, milieu en organisatie. Het biedt meer veiligheid, omdat het minder rook en gas bij brand veroorzaakt. Na een brand kunnen schadelijke gassen die vrijkomen bij pvc buizen de elektronica enorm aantasten. Met de halogeenvrije bekabeling wordt dit voorkomen.

“We hebben alle plafonds voorzien van zuinige led-verlichting wat visueel een zeer fraai effect geeft”, zegt René Krosse, chef elektromonteur bij TechTron. “Deze verlichting is zo geavanceerd dat het bij veel zonlicht automatisch de led lampen laat dimmen om zo energie te besparen. Dit kan ook geregeld worden bij bepaalde tijden en aanwezigheid. Het verlichtingssysteem is uitgevoerd met het DALI besturingssysteem waarbij het voordeel is dat iedere armatuur apart te besturen is. Het dimsysteem zorgt voor variatie in lichtniveaus. Bij ontspanningsoefeningen is behoefte aan een ander lichtniveau dan dat bij bewegingsprogramma’s gewenst is.”

“Onze specialisten van de afdeling Elektrotechniek installeerden persoonlijke camerabewaking, internet en wifi door het hele pand. De PZI installatie alarmeert de bedrijfshulpverlening op een snelle en efficiënte manier. Dit draadloze oproepsysteem, alarmeert individueel of in groepsverband alarmontvangers. In het display is direct zichtbaar waar de melding vandaan komt. Een koppeling met de brandmeldcentrale is eenvoudig gerealiseerd en garandeert een alarmering zonder tussenkomst van de receptie. Deze installatie wordt veel toegepast in de zorg en dienstverlening. Tijdens een brand zorgt de data installatiekabel voor functiebehoud. Het in stand blijven van de communicatie tussen verschillende systemen wordt 60 minuten gegarandeerd.”

“De zorg is voor ons een bekende sector, waarin we het comfort binnen de dienstverlening in samenwerking met de klant zoveel mogelijk optimaliseren. Daarnaast bieden we de techniek voor veiligheid, zorg op afstand en levensloopbestendig wonen”, aldus René Krosse.