Plan van Aanpak

Om u de juiste service op maat te leveren maken wij samen met u een plan van aanpak. We starten met de inventarisatie van uw installaties, systemen, aanwezige tekeningen en documenten. Het plan van aanpak geeft aan welke zaken voor u noodzakelijk zijn en welke wenselijk. Aan de hand van een uitgebreid keuzemenu geeft u zelf aan waar de behoefte ligt en stellen wij een Beheer en Service pakket op maat samen.

Tekening en documenten beheer

De juiste tekeningen en documenten zijn enorm belangrijk. Vooral bij verbouwingen en/of aanpassingen in de installatie is het aanwezig zijn van actuele elektrotechnische tekeningen van groot belang. Tevens is het actueel en volledig houden van deze tekeningen noodzakelijk voor een snelle en doeltreffende keuring en het snel op kunnen lossen van storingen. 

Klanten Portal

Wij beheren uw documenten in uw persoonlijke klantenportal, iedere wijziging en/of aanpassing in uw elektrotechnische installatie verwerken wij op basis van overeengekomen voorwaarden. U heeft 24/7 toegang tot deze portal en geeft u inzicht in, tekeningen, documenten, offertes, facturen, werkbonnen en alle aanwezige inspectierapporten.

Gecertificeerde inspecties

Wij verzorgen noodzakelijke inspectie voor uw elektrotechnische installatie. U kunt hierbij denken aan: inspectie noodverlichting, keuring van uw installatie en handgereedschappen conform NEN 3140 of Scios, Thermografische inspecties en energie audits.

NEN 3140 Arbeidsmiddelen

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de Arbowet is het de taak van de werkgever ervoor te zorgen dat elektrische installatie, apparaten en toestellen veilig zijn. TechTron verzorgt deze NEN 3140-keuring zodat u voldoet aan de Arbowetgeving. Wij kunnen dit op locatie voor u uitvoeren. Hierbij ontvangt u een overzicht per locatie, werkruimte, lokaal, auto en monteur. Alle apparaten en toestellen worden voorzien van een keuringssticker. Tevens ontvangt u digitaal de keuringsrapporten. Apparaten en toestellen die afgekeurd zijn, kunnen ook door onze ervaren monteurs gerepareerd worden. Bijkomend voordeel is dat u beschikt over een up-to-date inventarisatie en een overzicht van alle aanwezige apparaten en toestellen. TechTron zorgt ervoor dat u tijdig geïnformeerd wordt wanneer de keuringsdata verloopt.