Binnen TechTron hebben onze engineers kennis van alle mogelijk stappen binnen de industriële automatisering. Veelal maken we gebruik van het “V”model.

Engineering

Het begint vaak bij het vertalen van de wensen van de eindgebruiker. Deze kunnen vastgelegd zijn in de “user requirements specifications“ (URS). Hieruit ontstaat vaak het functionele ontwerp, ook wel het “functional Design Specification” (FDS) genoemd. Afhankelijk van de complexiteit kan er gekozen worden één niveau dieper te gaan met de engineering en een Technisch ontwerp te maken, ook wel Technical Design Specification genoemd (TDS).

Hardware engineering

Uiteraard is de hardware engineering een onderdeel van het engineering proces. Hier wordt specifiek gekeken met welke hardware de gewenste oplossing het beste gemaakt kan worden. Hieruit volgt een hardware ontwerp dat uitgetekend wordt in het tekenpakket E-plan P8 of E-Plan ProPanel. Dit ontwerp is het uitgangspunt voor de besturingskast die in onze eigen paneelbouw werkplaats gemaakt wordt.

Software engineering

Op basis van de bovengenoemde documenten gaan onze software engineers bezig met de ontwikkeling van de PLC, HMI en SCADA software. Hierin wordt maximaal gebruik gemaakt van standaard modulaire software blokken. Nadat de software gereed is wordt in onze werkplaats of in de werkplaats van de machinebouwer de Factory Acceptance Test (FAT) gehouden. Als deze succesvol is afgerond wordt de besturing of machine naar de eindklant getransporteerd.

In bedrijf stellen

Bij de eindklant wordt de betreffende applicatie in bedrijf gesteld, we noemen dit ook de “Commissioning”.  Hier wordt de machine of productielijn in zijn geheel getest in de daadwerkelijke omstandigheden en begint het proefdraaien. Uiteindelijk worden alle essentiële delen getest en vastgelegd in een SAT (Site Acceptance Test) formulier. Hierna wordt het geheel opgeleverd en kan de applicatie in productie.

Nazorg en service

Nadat de applicatie is opgeleverd kan het altijd zijn dat we in de praktijk tot de conclusie komen dat sommige zaken anders of efficiënter kunnen. In de nazorg fase kunnen we in overleg deze wensen nog aanpassen of verbeteren.

Daarnaast kan het altijd zijn dat hardware defect raakt. In dat geval beschikt TechTron over een 24/7 storingsdienst die bij storing al het mogelijke in het werk stelt om de productie weer te hervatten.

Paneelbouw