Engineering

Het begint bij het vertalen van de wensen van de eindgebruiker. Deze worden vastgelegd in de gebruikerseisen (URS). Hieruit wordt het functionele ontwerp (FDS) ontworpen. Afhankelijk van de complexiteit kan er gekozen worden één niveau dieper te gaan met de engineering en een Technisch ontwerp te maken (TDS).

Hardware engineering

Uiteraard is de hardware engineering een onderdeel van het engineering proces. In deze stap wordt specifiek gekeken met welke hardware de gewenste oplossing het beste gemaakt kan worden. Hieruit volgt een hardware ontwerp dat uitgetekend wordt in het tekenpakket E-plan P8 of E-Plan ProPanel. Dit ontwerp is het uitgangspunt voor de besturingskast die in onze eigen paneelbouw werkplaats gemaakt wordt.

Software engineering

Op basis van de bovengenoemde documenten gaan onze software engineers bezig met de ontwikkeling van de PLC-, HMI- en SCADA software. Hierin wordt maximaal gebruik gemaakt van modulaire software blokken. Nadat de software gereed is wordt deze in onze werkplaats of bij de machinebouwer de Factory Acceptance Test (FAT) gehouden. Als deze succesvol is afgerond wordt de besturing of machine naar de eindklant getransporteerd.

In bedrijf stellen

Bij de eindklant wordt de betreffende applicatie in bedrijf gesteld. De machine of productielijn wordt in zijn geheel getest in de daadwerkelijke omstandigheden. We leggen de uitkomsten van deze testen vast in een Site Acceptance Test (SAT) formulier. Nu kan de applicatie in productie.

Nazorg en service

Nadat de applicatie is opgeleverd kan het altijd zijn dat we in de praktijk tot de conclusie komen dat sommige zaken anders of efficiënter kunnen. In de nazorg fase kunnen we in overleg deze wensen nog aanpassen of verbeteren.