Ook verzorgen wij inspecties volgens de Scios Scope 8: van uw vaste elektrische installatie en volgens de Scios Scope 10: van uw elektrische materieel. Sinds mei 2022 is TechTron hiervoor officieel gecertificeerd.

Naast het opstellen van een plan van aanpak, het uitvoeren van een gedegen inspectie, ontvangt u binnen een week een rapportage volgens de gestelde eisen door Scios. Zo bent u verzekerd van een korte doorlooptijd en kunt u verder met het doel: een veilige installatie.

NEN 3140-arbeidsmiddelen

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de Arbowet is het de taak van de werkgever ervoor te zorgen dat elektrische installatie, apparaten en toestellen veilig zijn. TechTron verzorgt deze NEN 3140-keuring zodat u voldoet aan de Arbowetgeving. Wij kunnen dit op locatie voor u uitvoeren. Hierbij ontvangt u een overzicht per locatie, werkruimte, lokaal, auto en monteur. Alle apparaten en toestellen worden voorzien van een keuringssticker. Tevens ontvangt u digitaal de keuringsrapporten. Apparaten en toestellen die afgekeurd zijn, kunnen ook door onze ervaren monteurs gerepareerd worden. Bijkomend voordeel is dat u beschikt over een up-to-date inventarisatie en een overzicht van alle aanwezige apparaten en toestellen. TechTron zorgt ervoor dat u tijdig geïnformeerd wordt wanneer de keuringsdata verloopt.