Met de keuring van elektrische installaties:

Elk bedrijf werkt met elektrische installaties, om werkplekken te verwarmen, te verlichten of om bijvoorbeeld machines te laten draaien. Daarnaast worden er vaak elektrische arbeidsmiddelen gebruikt zoals gereedschap. Elektriciteit is noodzakelijk in uw onderneming, maar kan gevaarlijk zijn. Kabels of apparatuur kunnen overbelast raken zonder dat u het in de gaten heeft, hierdoor kan kortsluiting ontstaan waardoor medewerkers gewond raken of brand ontstaat.

Omdat uw medewerkers in een veilige omgeving moeten werken en uw bedrijf aan de Arbowetgeving moet voldoen is uw bedrijf verplicht de elektrische installatie en arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren. Ook staan er in de meeste brandpolissen voorwaarden die u verplichten uw installaties regelmatig te onderhouden en te laten keuren. 

Verloop van een inspectie

Elke inspectie start met het opstellen van een inspectieplan. Hierin worden de details van de inspectie vastgelegd. Vervolgens maakt de inspecteur met u een afspraak voor de daadwerkelijke uitvoer van de inspectie. Na de uitvoer hiervan worden de bevindingen vastgelegd in een inspectierapport. In het inspectierapport worden onder andere alle geconstateerde gebreken, tekortkomingen en alle gegevens met betrekking tot de uitgevoerde inspectie vermeld. Als de geconstateerde gebreken zijn hersteld kunt u deze laten goedkeuren tijdens een herinspectie.

Bij een goedgekeurde installatie ontvangt u van TechTron een officieel inspectiecertificaat. Daarnaast ontzorgt TechTron door u tijdig te informeren wanneer keuringsdata verlopen. 

Scope 8 

Bij een SCIOS Scope 8 inspectie controleren wij of uw bestaande elektrische installaties voldoen aan de technische- en veiligheidsvoorschriften. De SCIOS Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie en heeft als doel het verlagen van aanrakingsgevaar, en storingen. U bent door de Arbowet en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties periodiek te laten inspecteren, volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar.

De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, metingen en een inspectierapport. Een Scope 8 inspectie is een periodieke inspectie en wordt om de drie tot vijf jaar uitgevoerd. Afhankelijk van de staat van de installatie wordt bepaald hoe lang de keuring geldig is. De SCIOS Scope 8 inspectie wordt met het allerhoogste kwaliteitsniveau uitgevoerd. In combinatie met SCIOS Scope 10 creëert u de meest veilige werkomgeving. 

Scope 10

De SCIOS Scope 10 is een uitgebreide risico-inspectie voor brandveiligheid. Vaak is de oorzaak van brand terug te leiden tot de elektrische installatie. Het doel van de inspectie is het voorkomen van branden door brandrisico’s van elektrisch materiaal in kaart te brengen. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, metingen/ beproevingen en thermografisch onderzoek. Naast de vaste installatie, inspecteren we ook de aangesloten losse installaties, zoals verlengsnoeren. De frequentie van de SCIOS Scope 10 inspectie varieert tussen de drie en vijf jaar. In combinatie met SCIOS Scope 8 creëert u de meest veilige werkomgeving.

Scope 12

De SCIOS Scope 12 is een inspectie van de zonnestroominstallatie. Tijdens de SCIOS Scope 12 inspectie bekijkt de TechTron inspecteur uw volledige installatie, deze bestaat naast de zonnepanelen uit alle strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). Ook inspecteren we de tekeningen en documenten om te zien of het materiaal voldoet aan de installatie-eisen.

Is de zonnestroominstallatie nog niet eerder geïnspecteerd volgens een SCIOS Scope 12? Dan voeren wij een uitgebreide Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) inspectie uit. Daarna is er iedere drie tot vijf jaar een Periodieke Inspectie (PI) nodig.

NEN 3140

Een NEN 3140 inspectie wordt periodiek uitgevoerd bij bestaande elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. De inspectie is een combinatie van visuele schouwingen, metingen en/of beproevingen. Inspecties worden uitgevoerd aan de hand van specificaties en tekeningen van de elektrische installatie. TechTron kan de inspectie op locatie voor u uitvoeren. Hierbij ontvangt u een overzicht per locatie, werkruimte, lokaal, auto en monteur. Alle apparaten en toestellen worden voorzien van een keuringssticker. 

NEN 1010

Een NEN 1010 inspectie is een opleveringsinspectie van uw nieuwe elektrische installatie, een uitbreiding of aanpassing. Het doel van de inspectie is om te zorgen dat de elektrotechnische laagspanningsinstallatie op een veilige manier in gebruik wordt genomen. De NEN 1010 norm is erop gericht om de risico’s op brand en elektrische schokken te voorkomen. De inspectie door TechTron biedt u de zekerheid, dat eventuele gemaakte fouten geconstateerd worden tijdens de inspectie. 

Kosten van een inspectie 

De prijs wordt berekend op basis van diverse aspecten zoals de hoeveelheid apparaten en de omvang van de locatie. Neem contact met ons op voor meer informatie en een prijsberekening.