Wens

In deze productielijn worden de linker- en rechterrails om en om vervaardigd. De besturingstechniek hiervoor werd door TechTron uitgevoerd. In 2012 ontstond de behoefte aan meer productiecapaciteit. Er werd opdracht verstrekt aan W.H.M. om wederom machines te bouwen. De ontwikkeling van twee lijnen tegelijk was wenselijk, waarbij de ene lijn uitsluitend linker ladenrails produceert en de andere lijn rechter rails. TechTron kreeg opnieuw de opdracht om de besturing te leveren.

Aanpak

Bij de drie nieuwe productielijnen lag de focus op de snelheid van het productieproces en het hoge aantal bewerkingen. Deze hoge productiesnelheid heeft het mogelijk gemaakt dat er tot nu toe al vijf miljoen profielen zijn geproduceerd. “Door de vele opeenvolgende bewerkingen op de profielen was het essentieel dat we zeer hoge nauwkeurigheden haalden om binnen toleranties van 0.1mm uit te komen. Vooral voor de meelopende bewerkingen werd dat een grote uitdaging,”, vertelt Dhr. Oosterbaan, projectleider TechTron. “Het meelopende proces zorgt voor een optimale productietijd en stelt de lijn in staat iedere drie seconde één set rails voor de lade en één set voor de kast te produceren. Dit levert een totaal van 400.000 sets per week op.”

Oplossing

Iedere lijn is opgebouwd uit: 2 horizontale afwikkelhaspels, 2 lasstations, 2 richtapparaten, 2 profileersets, 5 meelopende bewerkingen en 2 sorteerwissels. Alle programmeerbare componenten zoals: PLC’s, servo drives, frequentieregelaars en bedieningspanelen zijn verbonden via Profinet. Profinet staat vervolgens in verbinding met het bedrijfsnetwerk en daarmee met het internet. TechTron is in staat om op afstand service te verlenen en software updates door te voeren.

Voordelen

De nieuwe productielijn is in grote mate geautomatiseerd en voorzien van uitgebreide diagnostische mogelijkheden. Ladenrails die niet geheel correct zijn geproduceerd, worden automatisch uitgeworpen. Lasstations zorgen ervoor dat het wisselen van de grondstof vlekkeloos verloopt. Alles is zo ingericht dat zoveel mogelijk geproduceerd wordt en stilstand beperkt wordt.