SCIOS Scope 10

De SCIOS Scope 10 is een uitgebreide risico-inspectie voor brandveiligheid. Vaak is de oorzaak van brand terug te leiden tot de elektrische installatie. Het doel van de inspectie is het voorkomen van branden door brandrisico’s van elektrisch materiaal in kaart te brengen. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie, metingen/beproevingen en thermografisch onderzoek. 

Inspectieplan 

Voordat de inspecteur aan de inspectie begint, stelt hij een inspectieplan op. Op basis van plattegronden/tekeningen maakt hij inzichtelijk wat er allemaal geïnspecteerd moet worden. Bij een SCIOS Scope 10 inspectie moet alles in en aan het GelreDome doorgemeten worden. Denk hierbij aan de horeca, veldinstallatie, dakinstallatie, stadionverlichting en evenementenverdelers.

Ook wordt in het inspectieplan afgesproken hoe en wanneer de spanning van bepaalde installaties af kan. Dit kan natuurlijk niet samengaan met een voetbalwedstrijd en/of evenement. 

Inspecteur Raymond Nas vertelt: “Planning technisch was het een uitdagende klus. Het GelreDome is een zeer multifunctioneel pand met een volle evenementenkalender. Alle installaties moeten worden gemeten en beproefd op momenten dat het deze evenementen niet in de weg zit.”

Uitvoer 

Nadat het inspectieplan is opgesteld en besproken, start de inspecteur met zijn werkzaamheden. Raymond legt uit: “Alles wat een stekker heeft moet ik beoordelen op brandrisico. Dit betekent dat ik in alle ruimtes van het gebouw kom.”  

De eerste dagen voert de inspecteur een visuele inspectie uit en doet hij metingen in het gebouw. Denk hierbij aan thermografie van elektrisch materieel, verlichting en impedantiemetingen (uitschakeltijd van de installatie) van contactdozen en verdelers. 

De thermografische inspectie van de verdeelinrichting en schakelkasten hebben we in fases gedaan. Denk hierbij aan het in- en uitschuiven van de grasmat en het open- en dichtschuiven van het dak. De evenementverdelers kunnen alleen thermografisch beoordeeld worden tijdens het hoofdprogramma van een concert. Alles moet namelijk volledig belast zijn. Een voorprogramma van een concert is dus niet geschikt.

De volgende stap is het meten van de uitgeschakelde installaties. Het GelreDome heeft drie transformatiehuizen die om en om uitgeschakeld werden. Om de impact op het gebouw zo laag mogelijk te houden werd dit in de nacht uitgevoerd. Drie nachten op rij werd de spanning van een van de transformatorhuizen uitgeschakeld, inclusief de achterliggende verdeelkasten. Dit waren er ongeveer 140.

Raymond Nas: “Het is een bijzondere ervaring om samen met je collega, midden in de nacht op zo’n unieke locatie, in het donker rond te lopen en je werk te doen.” 

Het vergde veel overleg met het GelreDome om ervoor te zorgen dat alles op een juiste manier uit- en weer ingeschakeld kon worden. Als de spanning van een pand gehaald wordt, heeft dit veel impact op bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, de alarminstallatie, de internetservers, de koelingen van de horeca etc. 

“Het uitschakelen begint boven in het gebouw. Langzaam werken we verdieping voor verdieping naar beneden tot we bij de hoofdverdeler zijn. De hoofdverdeler moet ook spanningsloos gemaakt worden en kan niet onder vermogen uitgezet worden. Na de inspectie wordt alles weer ingeschakeld. Vanaf de hoofdverdeler werken we stapsgewijs weer terug naar boven, tot aan de laatste groepenkast op de bovenste verdieping. Als de spanning overal weer op staat, controleert het GelreDome of alle systemen weer werken,” aldus Raymond. 

Inspectierapport

Als de inspectie volledig afgerond is, wordt een inspectierapport opgemaakt. Hierin worden alle geconstateerde gebreken, tekortkomingen en alle gegevens met betrekking tot de uitgevoerde inspectie vermeld. Dit rapport wordt gedeeld met de opdrachtgever. Deze heeft vanaf dat moment 1 jaar de tijd om eventuele tekortkomingen aan te passen. 

We zijn trots dat we als TechTron een bijdrage hebben mogen leveren aan de veiligheid van alle bezoekers en werknemers van het GelreDome! 

Meer informatie over SCIOS Scope inspecties
TechTron is dé expert op het gebied van inspecties. Onze inspecteurs hebben jarenlange ervaring in het keuren van elektrische installaties, gereedschap en zonnepanelen. Lees meer over de inspecties die wij doen.